Ahlat Bilgisidir - www.ahlat.bilgisidir.com - Bilgi Kaynağınız
bilgisidir.com
 
ana sayfa
ahlat .bilgisidir.com
Ahlat Otelleri    Ahlat Motelleri
Ahlat Restaurantları    Ahlat Turları
 
Ahlat  
ahlat_1.jpg

Ahlat, Van Gölü'nün kuzeybatı kıyısında sahil kenarında kurulu, 30.000 nüfuslu, Bitlis iline bağlı bir ilçedir. Kuzeyinde Muş iline bağlı Bulanık ve Malazgirt ilçeleri, batısında Muş ili, güneyinde Van Gölü, güneybatısında Tatvan ve Bitlis, doğusunda ise yine Van Gölü ve Adilcevaz ilçesiyle sınırlıdır.

Şehrin en eski sakinleri olan Urartular buraya "Halads" derken, Türkler ve İranlılar "Ahlat", Kürtler "Xelat", Ermeniler "Şaleat", Süryaniler "Kelath" demişlerdir.
Ahlat şehri, tarihi mezarlıklarıyla ön plana çıkan bir ilçedir. Selçuklu döneminden kalan mezar taşları Türk tarihi açısından önemli bir değere sahiptir. İlçede daha pek çok tarihi mezar kalıntıları vardır.

Hasan Padişah Kümbeti
Tahtısüleyman Mahallesinin güneyinde, Karaşeyh Mezarlığı yanındaki kümbet kitabesinden 1275 tarihi ve Mahmud oğlu Hasan Ali Aka adı okunmaktadır. Hasan Aka, Abaka Han zamanında Ahlat?ı idare etmiştir.

İki katlı kümbetin mezar odası manastır tonozu ile örtülmüştür. Silindirik gövde, içten kubbe, dıştan konik külah ile örtülmüştür. Kümbet anıtsal bir görünüm arz eder.

Hamamlar
Evliya Çelebi eserinde ?Emirhan? diye bir camiden bahsetmektedir. Bu caminin kitabesinde Ahlat?ta 1000 tane hamamdan söz edildiğini kaydeden Evliya Çelebi bunu eserinde belirtmektedir. Bu bilgiler biraz mübalağalı olsa da bize Ahlat?ta hamamın çokluğunu ve su kültürünün gelişmiş olduğunu göstermektedir.

Burada yapılan kazılarda iki hamam ortaya çıkarılmıştır. Biri Ulu Caminin batısında diğeri ise kuzeyinde, şehir surunun hemen dışında yer alır. Bunlardan ikincisi ısınma tertibatı, su şebekesi ve yıkanma kabinleri ile önemli bir mimari yapıya sahiptir. Bir başka hamam da Kale Mahallesinde İskender Paşa Camii?nin yakınında Osmanlı döneminden kalma İskender Paşa Hamamı olup büyük ölçüde tahrip olmuştur.

 
ahlat_2.jpg

Tarihi Camiiler
İSKENDER PAŞA CAMİİ

Yavuz Sultan Selim zamanında yapımına başlanılan, Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapımı tamamlanan bu camii, Osmanlı Kalesi içinde bulunup, Kanuni Sultan Süleyman' ın vezirlerinden İskender Paşa tarafından 1564-1565' te yaptırılmıştır. Yanında birde hamamı bulunan bu camiinin hamam kısmı bugün hemen hemen tamamen yıkılmış durumdadır.
KADI MAHMUT CAMİİ

Osmanlı Kalesi içindeki bir diğer önemli yapı da bu camiidir. Yazıtta Kadı Mahmud?un adıyla 1584 tarihi bulunmaktadır. Kare planlı bir camiidir. Bu plan Ahlat?taki Osmanlı camiilerinde genel olarak görülür. Camiinin kare plandan kubbeye geçişini sivri kemerli tromplar sağlar. İç kubbeyi sekizgen kasnak üzerinden yükselen piramidal çatı kapatır. Bu camii için söylenebilecek bir diğer önemli özellik ise sadece kesme taş kullanılarak yapılmış olduğudur.

ULU CAMİİ Ahlat' ın eski merkezinde bulunan bu caminin kalıntıları Prof. Dr. Haluk Karamağaralı'nın yaptığı kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkarılmıştır. Caminin kuzeyinde imarethane olduğu tahmin edilmektedir. Caminin kuzeydoğusunda, minaresinin kaidesi ortaya çıkarılmasına rağmen planı netlik kazanmamıştır.
 
   
Kaynak:  
   

© 2009